Panorama Poznania

Panorama Poznania

czwartek, 3 kwietnia 2014

Ilu psychoterapeutów liczy Poznań?

Rzeźba „Nierozpoznani” - Cytadela, Poznań, Magdalena Abakanowicz

„Nierozpoznani” - rzeźba Magdaleny Abakanowicz, Cytadela, Poznań

 

Psychoterapia w świetle danych WHO


No dobrze, a ilu psychoterapeutów jest potrzebnych w Poznaniu i skąd możemy to wiedzieć? Zaznaczam, że chodzi o osoby z certyfikatem psychoterapeuty, nie będące tożsame z psychologami. Tych ostatnich jest znacznie więcej. Wszędzie, nie tylko w Poznaniu. 

Popatrzmy więc najpierw na kilka faktów o zaburzeniach psychicznych wg World Health Organization.

- Aż 450 milionów ludzi cierpi na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.
- Ponad 150 milionów osób chorowało w jakimś momencie życia na depresję.
- Prawie 1 milion osób rocznie popełnia samobójstwo.
- Cztery z sześciu głównych przyczyn życia z niepełnosprawnością są spowodowane zaburzeniami neuropsychiatrycznymi (depresją, zaburzeniami zw. z używaniem alkoholu, schizofrenią i zaburzeniami bipolarnymi).
- Jedna na cztery rodziny ma co najmniej jednego członka z zaburzeniami psychicznymi.
(Patrz: WHO - Źródło).

 

Gdyby odnieść to do Poznania…


Przeliczając powyższe dane dla populacji Poznania wynikałoby, w naszym mieście, liczącym około 550 tys. mieszkańców, około 38 tys. osób cierpi na zaburzenie psychiczne.

Zwróćmy jednak uwagę, że obserwacje kliniczne praktykujących psychoterapeutów wskazują, iż znaczna część ich pacjentów nie spełnia kryteriów diagnozy określonego zaburzenia psychicznego. A mimo to cierpi wskutek ewidentnych mechanizmów psychopatologicznych. Załóżmy skromnie, że owa „niepsychiatryczna” część pacjentów gabinetów psychoterapeutycznych to jedynie 1/3 wszystkich pacjentów. Wówczas dla 57 tys. osób w Poznaniu psychoterapia byłaby godną uwagi możliwością.

To z kolei oznaczałoby, że do pracy terapeutycznej potrzebnych byłoby w Poznaniu 2850 wykwalifikowanych psychoterapeutów, jeśli założyć, że psychoterapeuta mógłby pracować terapeutycznie średnio z 20 osobami w tygodniu. (Dla jego higieny emocjonalnej i dobra jego i pacjentów większa liczba byłaby niewskazana).
Tymczasem w Poznaniu z pewnością nie ma tylu psychoterapeutów nawet, jeśli policzyć i psychoterapeutów, i psychologów razem wziętych.
Wiadomo, statystykę pomniejsza fakt, że nie każdy, kto mógłby skorzystać z psychoterapii, korzysta z niej. Powiększa ją jednak inny fakt: nie każdy, kto z psychoterapii już korzysta, należy do grupy szczególnego wskazania. Średnie zapotrzebowanie dla miasta Poznań wydaje się więc w miarę adekwatnie określone.

 

Ale jak policzyć poznańskich psychoterapeutów?


Załóżmy, że psychoterapeuta to nie ten, kto ogłasza się za psychoterapeutę, lecz ten, komu uprawnienia nadała poważna i licząca się w Polsce i Europie organizacja psychoterapeutyczna. Policzmy zatem poznańskich psychoterapeutów w ważniejszych organizacjach terapeutycznych i instytutach: certyfikowanych i w trakcie certyfikacji. Podaję liczbę psychoterapeutów kobiet oraz mężczyzn - dla wielu pacjentów ma to znaczenie, jak również oddaje ogólnie proporcję płci wśród reprezentantów zawodu psychoterapeuty.

European Association for Psychotherapy

20 certyfikowanych psychoterapeutów: 17 kobiet, 3 mężczyzn
Szczegóły: http://www.europsyche.org/ecp

Polska Federacja Psychoterapii

3 certyfikowanych psychoterapeutów: 2 kobiety i 1 mężczyzna
Szczegóły: http://www.psychoterapia-polska.org/szukam-psychoterapeuty

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

12 certyfikowanych psychoterapeutów: 8 kobiet, 4 mężczyzn
Szczegóły: http://www.wtts.edu.pl/wtts/czlonkowie/

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

6 certyfikowanych psychoterapeutów: 6 kobiet 0 mężczyzn
Szczegóły: http://ptp.org.pl/ (zob. „Certyfikaty i rekomendacje”)

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

12 certyfikowanych psychoterapeutów: 9 kobiet, 3 mężczyzn
Szczegóły: http://psychiatria.org.pl/ (zob. "Lista certyfikowanych psychoterapeutów")

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo - Behawioralnej

4 certyfikowanych psychoterapeutów: 3 kobiety, 2 mężczyzn
Szczegóły: http://www.pttpb.pl/licencjonowani-terapeuci

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej

2 psychoterapeutów w certyfikacji: 1 kobieta, 1 mężczyzna
Szczegóły: http://www.integrative.pl/ (zob. „Certyfikat psychoterapeuty”)

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

7 certyfikowanych psychoterapeutów: 6 kobiet, 1 mężczyzna
Szczegóły: http://gestaltpolska.org.pl/jak-znalezc-terapeute-superwizora/

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

1 licencjonowany psychoanalityk, mężczyzna
1 psychoanalityk w trakcie szkolenia, kobieta
Szczegóły: http://www.psychoanaliza.org.pl/ (zob. "Kontakty")

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

1 certyfikowany psychoterapeuta, kobieta 
Szczegóły: http://www.ptpp.pl/

Koło Warszawskie Psychoanalizy New Lacanian School

5 psychoterapeutów: 2 kobiety, 3 mężczyzn
Szczegóły: http://www.jlacan.nazwa.pl/ (zob. „Lista członków”)

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

2 psychoterapeutów w trakcie certyfikacji: 1 kobieta, 1 mężczyzna
http://analizajungowska.pl/o-towarzystwie/rekomendowani-terapeuci/

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Oddział Poznań

3 certyfikowanych psychoterapeutów, 3 kobiety
2 psychoterapeutów w trakcie certyfikacji, 2 kobiety
Szczegóły: http://www.spch-poznan.pl/pracownicy.php

Instytut Psychologii Procesu

2 psychoterapeutów w trakcie certyfikacji, 1 kobieta, 1 mężczyzna
Szczegóły: http://processwork.pl/terapeuci-ipp

Instytuty terapii Gestalt

7 certyfikowanych psychoterapeutów, 6 kobiet, 1 mężczyzna
1 psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, kobieta
Szczegóły: 
http://www.gestalt.pl/psychoterapia.html#wielkopolskie 
http://gestalt.edu.pl/polecani_psychoterapeuci.html

(Powyższe dane uwzględniają stan na kwiecień 2014r.)

To główne i najliczniejsze polskie towarzystwa psychoterapeutyczne. Niestety, liczby z poszczególnych list nie można po prostu zsumować, ponieważ niektórzy psychoterapeuci są członkami kilku towarzystw jednocześnie i widnieją na kilku listach. Jeśli uwzględnić jednak to, że lista zawiera braki i terapeutów w Poznaniu jest więcej, to zaryzykujmy uznanie, że ostateczna suma daje w miarę realną liczbę psychoterapeutów w Poznaniu i wynosi: 92, w tym 70 kobiety i 22 mężczyzn. Psychoterapeutów mężczyzn jest ponad 3 razy mniej.

W porównaniu z oszacowaną liczbą 2850 potrzebnych psychoterapeutów, Poznań ma ich 28-krotnie mniej.

Większość certyfikowanych psychoterapeutów w Poznaniu przyjmuje w prywatnych gabinetach. Wobec tego na pewno brakuje terapeutów, udzielających psychoterapii nieodpłatnie. Inaczej mówiąc, nie ma takiej możliwości, by każdy potrzebujący dostał się na profesjonalną psychoterapię nieodpłatnie, z cotygodniowymi sesjami i całym niezbędnym settingiem.

 

Krytyka tej statystyki


Jeśli tak się sprawy mają, to dlaczego wielu terapeutów ma miejsca, by przyjmować na psychoterapię nowe osoby? Dlaczego tak duża konkurencja, widoczna zwłaszcza w internecie?

Proponuję 3 odpowiedzi.

1. Spośród statystycznych 38 tys. osób w Poznaniu z zaburzeniami psychicznymi, tylko część korzysta z psychoterapii. 
2. Większość pacjentów udaje się do państwowych placówek, często do psychologów bez uprawnień psychoterapeutycznych. 
3. Konkurencja w internecie dotyczy głównie psychologów oraz mniej doświadczonych psychoterapeutów.

Gdyby jednak z jakichś powodów więcej osób w Poznaniu chciało korzystać z psychoterapii, powstałby problem braku terapeutów. Tym bardziej, jeśli ustawa o zawodzie psychoterapeuty zawęzi dostęp do zawodu a społeczna świadomość zdrowia psychicznego będzie wzrastać.

Na szczęście, psychoterapia to nie wszystko a natura ma wiele dróg do zdrowia.

1 komentarz:

  1. dobrych psychoterapeutów zawsze będzie zbyt mało, nieważne ilu jest w statystykach. Jak chciałam się zapisać do pani x, to dowiedziałam się że muszę czekać rok.

    OdpowiedzUsuń

Zapraszam do komentowania...