Panorama Poznania

Panorama Poznania

wtorek, 8 października 2013

Trendy wyszukiwania psychoterapii w Poznaniu

Poznaniacy szukają w sieci usług psychoterapeutycznych i pokrewnych

W internecie szukamy wszystkiego. Od drobiazgów codziennego życia po mieszkania czy partnerów życiowych. Zwłaszcza młodzi ludzie poprzez urządzenia mobilne stają się niemal zintegrowani z siecią. Szukamy w internecie także psychoterapii najbliższej miejsca naszego zamieszkania. Interesują nas w tym artykule dane dotyczące miasta Poznania.
 
Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

1. Czy zainteresowanie psychoterapią w Poznaniu wzrasta w czasie?
2. Kiedy Poznaniacy najczęściej szukają psychoterapii?
3. Czy statystyki poszukiwania psychoterapii różnią się od poszukiwania pomocy psychologa lub psychiatry?

Osoby poszukujące przez internet psychoterapii i pomocy w dziedzinie zdrowia psychicznego, wpisują najczęściej do wyszukiwarki jedno z następujących zapytań:

"Psychoterapia Poznań", albo
"Psycholog Poznań", albo
"Psychiatra Poznań"
 
Prześledźmy zatem, jak kształtuje się na przestrzeni czasu popularność powyższych zapytań w najpopularniejszej obecnie w Polsce wyszukiwarce Google, z której narzędzia o nazwie Trends skorzystamy. Narzędzie to ukazuje w formie wykresu, jak na przestrzeni wybranego okresu czasu kształtuje się zainteresowanie określonym hasłem, a ściślej, jak często użytkownicy sieci wpisują do wyszukiwarki Google określone pytanie.

Popularność psychoterapii na świecie i w Polsce rośnie nieprzerwanie od dziesięcioleci. Wynika to zarówno z zapotrzebowania (duże rozpowszechnienie problemów natury emocjonalnej i psychicznej) jak i rosnącej świadomości ludzi co do znaczenia dobrostanu psychicznego. Problemów nie ubywa, a ludzie nie zawsze sprawnie sobie z nimi skutecznie radzą. Stąd mogłoby się wydawać, że poszukiwanie poprzez internet psychoterapii w Poznaniu jak i w innych częściach kraju, będzie sukcesywnie wzrastać.
 

Statystyka zainteresowania hasłem „Psychoterapia Poznań” 

 

Google Trends: "Psychoterapia Poznań" 2010-2013
źródło: Google Trends

W okresie wrzesień 2010 - wrzesień 2013 obserwujemy niewielką tendencję spadkową. W tym czasie maksimum (określone w skali 0-100), przypadło na luty 2011, osiągając wartość 100. W całym analizowanym okresie najwięcej wyszukań na temat psychoterapii w Poznaniu miało miejsce zimą z roku 2010 na 2011. W kolejnym okresie zimowym 2012 roku maksimum osiągnęło 75% wartości roku poprzedniego. Z kolei luty 2013 roku to już tylko 30% wartości roku 2011. W ogóle maksimum roku 2013 to 49% wartości roku 2011 i przypadło ono na kwiecień. Mówimy tu jednak o wartościach maksymalnych i ogólny rozkład średniej (zob. rysunek) nie ukazuje tak dużej dynamiki. W każdym razie, statystyki nie pokrywają się ze wstępnym założeniem. W ostatnich 2 latach pomocy psychoterapeutycznej w Poznaniu szukamy rzadziej. 

Okresy wzmożonego zainteresowania pomocą psychologiczną, psychiatryczną i psychoterapią w Poznaniu


Kiedy Poznaniacy najczęściej szukają psychoterapii i pomocy z dziedziny zdrowia psychicznego, a kiedy najrzadziej? Apogeum zainteresowania profesjonalną pomocą terapeutyczną przypada na okres jesienno-zimowy, a w szczególności listopad luty. Utrzymywanie się dość wysokiego poziomu wyszukiwań w marcu i kwietniu może wynikać z faktu, że polska zima ma w zwyczaju rozgaszczać się u nas na coraz dłużej. Zmęczenie skutkami przedłużającej się zimy wydaje się szczególnie dotkliwe w marcu i kwietniu, ponieważ jesteśmy nią już zmęczeni i możemy doświadczać bezsilności.

 

Porównanie pokrewnych branż: psychoterapia, psycholog i psychiatra 

 

Google Trends: "Psycholog Poznań" 2010-2013
źródło: Google Trends

Dla hasła „psycholog poznań” także obserwujemy niewielką tendencję spadkową w podanym okresie. Maksymalne wartości przypadły na październik 2010 (93%), listopad 2011 (96%) oraz styczeń 2012 (100%). Zimą 2012/2013 analizowane hasło nie osiągnęło już takich wartości. Maksimum to luty 2013 z wartością 80% roku 2012. 

Google Trends: "Psychiatra Poznań" 2010-2013
źródło: Google Trends

Inaczej jednak prezentują się wyniki dla hasła „psychiatra poznań”. Spośród 3 ostatnich zim, maksimum zainteresowania tym hasłem przypadło na minioną zimę - 100% w lutym 2013. Styczeń 2012 osiągnął 87% tej wartości a 78% grudzień 2010. Psychiatrów szukamy więc na przestrzeni lat nieco częściej.

Ciekawe jest porównanie jednocześnie wszystkich trzech fraz („psychoterapia”, „psycholog” i „psychiatra”). Najczęściej poszukiwany jest w Poznaniu psycholog, następnie psychiatra a dopiero potem psychoterapia. 

Google Trends: Porównanie "psychoterapia", "psychiatra" i "psycholog" 2010-2013
źródło: Google Trends

Statystyka kontrolna: Warszawa 

 

Google Trends: "Psychoterapia Warszawa" 2010-2013
źródło: Google Trends

Być może niewielki spadek poszukiwań terapii jest znamienny tylko dla niektórych rejonów. Sprawdziliśmy więc statystyki dla Warszawy. Okazuje się, że także w tym mieście obserwuje się tendencję spadkową dla poszukiwania psychoterapii. Wartości spadają systematycznie od zimy 2010/2011 do dziś. Z niepublikowanych tu danych Google Trends wynika, że także w stolicy niewielki wzrost wyszukań psychiatrów koreluje ze spadkiem wyszukań psychoterapii. Poznań wydaje się więc reprezentatywny. 

Próba wyjaśnienia


- Spadek wyszukań

Wydaje się, że niewielki spadek zainteresowania psychoterapią nie jest specyficzny dla miasta Poznania. Tendencji niewielkiego spadkowej zainteresowania terapią nie można więc wyjaśnić specyfiką lokalnej społeczności, której przypisuje się szczególną oszczędność (stereotyp Poznaniaka). Tak samo wygląda sytuacja w stolicy, o której z pewnością nie można powiedzieć, że jej mieszkańcy nie doświadczają kryzysów i nie potrzebują pomocy.

- Przewaga wyszukań psychologów

Psycholog jest specjalistą najbardziej kojarzonym ze zdrowiem psychicznym a jednocześnie uważanym za „uniwersalnego”. Udają się do niego zarówno osoby szukające jednorazowej porady, jak i osoby poszukujące psychoterapii, niekiedy także cierpiące na konkretne zaburzenie psychiczne. Psychiatra kojarzony jest przede wszystkim z leczeniem zaburzeń psychicznych poprzez farmakoterapię. Można przypuszczać, że wizytom u psychiatry towarzyszy większe tabu, niż tym u psychologa lub psychoterapeuty. Psychoterapia zaś jest usługą. To, co dokładniej kryje się pod tym pojęciem, może być dla Poznaniaków mniej jasne, niż słowa „psycholog” lub „psychiatra”. Z tego powodu hasło dotyczące psychoterapii jest w Poznaniu mniej wyszukiwane w porównaniu z dwoma innymi.

- Wzrost wyszukiwania psychiatrów

Tu najtrudniej o wyjaśnienie, ponieważ wydawałoby się, że zainteresowanie wszystkimi trzema rodzajami pomocy będzie wzrastać lub maleć w korelacji. Jedno z możliwych wyjaśnień jest takie, że ludzie poszukują bardziej krótkotrwałej i szybszej w działaniu formy terapii. Psychoterapia z pewnością jest bardziej wymagająca. Inne wyjaśnienie byłoby rodzaju ekonomicznego. W czasach niewątpliwego kryzysu, ludzie poszukują tańszych form pomocy. Mimo, że wizyta u psychiatry jest droższa niż u terapeuty lub psychologa, spotkania odbywają się rzadziej i jest ich ogólnie mniej. To wyjaśniałoby ujemną korelację między poszukiwaniem psychoterapii a farmakoterapii.


Zbieżne z tym wyjaśnieniem są badania opublikowane w „Clinical Psychology Review”. Wynikałoby z nich, że w latach 1998–2007 spadł odsetek pacjentów ośrodków zdrowia psychicznego, poddawanych psychoterapii, a wzrósł odsetek pacjentów poddawanych farmakoterapii. Profesorowie Brandon Gaudiano i Ivan Miller wiążą to m.in. z większą skutecznością lekarzy i koncernów w przekonywaniu co do sprawdzonej skuteczności leków. Więcej o tych badaniach znajdzie Czytelnik w serwisie Natemat.pl.
 

- Ogólnie wysoka liczba stron psychoterapeutycznych w sieci

Psychoterapeuci i psychologowie należą do najczęściej reklamowanych w internecie branż z ochrony zdrowia. Specjaliści innych dziedzin medycznych nie przywiązują aż tak dużej wagi do własnej witryny oraz jej promocji, z wyjątkiem stomatologów i medycyny estetycznej. Jeszcze na 6, 7 czy nawet 9 stronie wyników wyszukiwania znajdujemy strony psychologów i psychoterapeutów. Psychoterapeuci zmęczeni i zniechęceni warunkami pracy w państwowej służbie zdrowia, inwestują w siebie i otwierają praktyki psychoterapii.

 

Ograniczenia wynikające ze statystyk Google


Wnioski z przedstawionych statystyk należy wyciągać rozważnie. Po pierwsze nie wiemy, jak dokładne w tym względzie są dane samej wyszukiwarki. Po drugie, nie wiadomo, na ile liczba wyszukań koreluje z liczbą wizyt, tj. czy wyszukiwanie kończy się podjęciem decyzji o udaniu się do specjalisty. Po trzecie, część zapytań do wyszukiwarki generowana jest nie przez realnego użytkownika, lecz przez automatyczne programy używane prze agencje interaktywne marketingu sieciowego. Po czwarte, niewykluczone, że ludzie rzadziej szukają psychoterapii przez internet, a częściej poprzez inne źródła, np. rekomendację znajomych.

Jakkolwiek interpretować statystyki, bezrobocie raczej terapeutom nie grozi.
Zobaczymy, co przyniosą kolejne lata. 

1 komentarz:

  1. Uważam, źr większość ludzi nie za bardzo odróżnia psychologa od psychoterapeuty, no może bardziej od psychiatry, więc nie jestem pewna czy r ożnice między "psycholog poznań" a "psychoterapia poznań" na prawdę o czymś mówią. Ale znam coraz więcej znajomych, którzy chodzą na terapię. Pozdrawiam/

    OdpowiedzUsuń

Zapraszam do komentowania...