Panorama Poznania

Panorama Poznania

poniedziałek, 30 września 2013

Ciekawa gra słów

Co ma wspólnego psychoterapia z Poznaniem (przez duże „P”) a co z poznaniem (przez małe „p”)?
 
Z miastem Poznaniem, wydawać by się mogło, że przynajmniej na zasadzie korelacji – nic szczególnego. Jak w każdym mieście, są w nim także smutni bądź szczęśliwi ludzie i jak w każdym większym mieście, są w nim psychoterapeuci niosący pomoc tym pierwszym. Ani więcej, ani mniej.

Z poznaniem jednak (gr. gnosis, łac. cognito), jako procesem psychicznym, ma wspólnego znacznie więcej. Psychoterapia prowadzi przede wszystkim do lepszego poznania siebie: swoich emocji i myśli, odczuć i działań, osobistych znaczeń, przeszłych doświadczeń, planów na siebie i swoją przyszłość oraz jedności, jaką wszystkie one wymienione tworzą. Prowadzi do lepszego poznania siebie nie na drodze teoretycznego studiowania siebie, wypełniania kwestionariuszy, mogących w najlepszym przypadku oddać mniej lub bardziej trafną liczbę (np. w centylach, procentach). Psychoterapia prowadzi do poznania siebie na drodze doświadczania samego siebie w bezpiecznych emocjonalnie warunkach i w bezpiecznej relacji. Ta druga jest szczególnie ważna: to, jakie jest moje „ja”, odkrywam w zetknięciu z jakimś „nie-ja”, czyli „ty”. Prościej: dzięki Tobie dowiaduję się w kontakcie z Tobą, jaki jestem. Pomaga w poznaniu siebie także dzięki specjalnie zaaranżowanych doświadczeniom w ramach sesji terapeutycznej (zwanych niekiedy eksperymentami) jak i poza sesją. Poznań dla wielu jest miastem poznania siebie; dzięki psychoterapii i jej roli w rozumieniu siebie.

Nie tylko psychoterapia aspiruje do roli w sprawach poznania; cały dział filozofii, jakim jest epistemologia (stgr. episteme – wiedza i logos – nauka) , to przecież nauka o poznaniu i relacji poznania a rzeczywistością!

Z kolei epistemologię można by podzielić na poznanie przy pomocy prawej półkuli mózgu (fenomenologię) oraz poznanie lewopółkulowe, czyli hermeneutykę (G. Houston, 2003/2006). Fenomenologiczne poznanie jest uprzywilejowane w interpersonalnym uczeniu się, jaki oferuje psychoterapia.

Niemniej, i psychoterapia, i epistemologia, spotykają się (z powodu swojej funkcji i znaczenia) - według zasady poznaj siebie w Poznaniu!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania...